Ga naar de inhoud!

Over dit weerstation

De gegevens voor deze site worden onder andere opgenomen door een WS-2800-1-IT weerstation van La Crosse. De data wordt continu opgenomen en draadloos naar de computer gezonden. Vanaf de computer worden de gegevens elke minuut naar deze site verzonden. De gegevens van het weerstation worden met Heavy Weather Pro WS 2800 software opgenomen en weggeschreven in een bestand. Met WUHU software worden deze gegevens weer uit dit bestand gelezen en in de site weergegeven. Dit weerstation bestaat uit een windsnelheidmeter, windrichtingmeter, regenmeter, luchtdrukmeter, thermometer en hygrometer alle gesitueerd in een vrijstaande ligging met een klein beetje beschutting van bomen (een zogenoemd Btr-station). Daarnaast worden radargegevens voor deze lokatie van de sateliet met PHP opgehaald en weergegeven in een neerslagverwachting voor de komende 2 uur. Voor de verwachting voor de komende 48 uur voor deze lokatie wordt gebruik gemaakt van gegevens van het Noors Meteorologisch Instituut. Alle data van dit weerstation worden continu doorgestuurd naar Wunderground. Die data wordt weer terug gelezen en weergegeven in de 10-daagse verwachting en historische gegevens.

Over Boermastreek

Boermastreek ligt op de plaats waar in de 19e eeuw een moeras was. In de 19e eeuw begon men er met turfwinning. Dit ging door tot de vijftiger jaren van de twintigste eeuw. Tegenwoordig is het hoofdzakelijk landbouwgrond. Boermastreek heeft slechts 16 woningen. Boermastreek ligt ongeveer 2 km ten oosten van de Hondsrug, een zandrug van ongeveer 25 m hoog die in de ijstijd is ontstaan. Hierdoor valt minder regen op de Boermastreek bij de hoofdzakelijk westenwinden.

Over deze Website

Deze site is gebaseerd op een voorbeeld van LissProductions.com en aangepast om met WUHU te kunnen werken. Voor deze site zijn een aantal onderdelen uitgebreid en omgezet in PHP. Daarnaast wordt een PHP-script gebruikt van Jim McMurry en een PHP-script van Ken True. Beide zijn aangepast en vertaald naar het Nederlands waar nodig.

Deze site is gemaakt voor XHTML 1.0 en is gechecked met XHTML en CSS.